22Μάιος2018

Τελευταία Νέα:

ecdltest-themata.gr

 
 

Voucher 29 ΑΕΙ/ΤΕΙ: Εξειδικευμένοι έλεγχοι για το πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ - Δείτε τι ακριβώς ελέγχουν και ποιες είναι οι ποινές

(0 Ψήφοι, Βαθμολόγησε 0 από 5)

voucher29 aei teiΟ ΟΑΕΔ ανακοίνωση όλες τις ποινές που θα εφαρμοστούν κατά τους ελέγχους για το πρόγραμμα Voucher 29 AEI/TEI.

Δείτε τι δικαιολογητικά πρέπει να έχετε διαθέσιμα για να μην έχετε αφαίρεση στις επιταγές κατάρτισης και ποινές στα χρήματα είσπραξης.

 

 

 

 

Ανανκοίνωση ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ ενεργώντας ως Ενδιάµεσος Φορέας Διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ.1. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης µε τίτλο «Επιταγή Διασύνδεσης µε την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.». Η Δράση πραγµατοποιείται στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2015.

Ο συνολικός προϋπολογισµός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 45.000.000 ευρώ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης. Συνολικά αναµένεται να ωφεληθούν 11.018 άνεργοι, απόφοιτοι Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ.

Ο έλεγχος µπορεί να είναι επιτόπιος ή/και διοικητικός και να πραγµατοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης είτε µετά την ολοκλήρωση κάθε προγράµµατος κατάρτισης για να επιβεβαιώσει:

 • την τήρηση των όρων υπαγωγής στο πρόγραµµα.
 • την τήρηση των όρων παροχής της κατάρτισης, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων εφαρµογής του συστήµατος επιταγών κατάρτισης σύµφωνα µε την παρούσα,
 • την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
 • την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών που δηλώνονται από τους παρόχους κατάρτισης,
 • την τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Κατά την διάρκεια των ελέγχων οι ελεγκτές επισκέπτονται τους Παρόχους Κατάρτισης στην έδρα ή το παράρτηµά τους κατόπιν συνεννόησης µε τον Πάροχο Κατάρτισης προκειµένου να ορίσουν την ηµέρα και τον τόπο ελέγχου. Ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να έχει στην έδρα
ή το παράρτηµά του (όποιος χώρος επιλεγεί) τους φακέλους µε όλες τις σχετικές πληροφορίες των τµηµάτων που υλοποιεί στο πλαίσιο της Δράσης σε επίπεδο Διοικητικής Περιφέρειας.

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων συµπληρώνεται το συνηµµένο έντυπο ελέγχου για κάθε τµήµα κατάρτισης που υλοποιεί ο Πάροχος. Επισηµαίνεται ότι κάθε έλεγχος αφορά φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο για κάθε τµήµα του Παρόχου Κατάρτισης.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, στον πάροχο κατάρτισης κατατίθεται ΜΟΝΟ το «Πρακτικό Συνεργασίας» το οποίο και πιστοποιεί την επίσκεψη σ’ αυτόν.

Το πόρισµα του ελέγχου κοινοποιείται στον πάροχο κατάρτισης µέσω της e-εφαρµογής. Εφόσον ο έλεγχος είναι αρνητικός, ο πάροχος κατάρτισης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει, µέσω της e-εφαρµογής το αργότερο έως 20/10/2015 τις αντιρρήσεις του.

(Στην περίπτωση που η ανάρτηση του αποτελέσµατος του ελέγχου καθυστερήσει θα δίνεται η δυνατότητα στον Πάροχο να υποβάλλει ένσταση εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης του αποτελέσµατος στην e-εφαρµογή).

Η Διεύθυνση Α3 λαµβάνοντας υπόψη το πόρισµα ελέγχου καθώς και τις αντιρρήσεις του παρόχου κατάρτισης εισηγείται ανάλογα για το βάσιµο ή µη αυτών στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και οριστικοποιεί το αποτέλεσµα του ελέγχου.

 

Πώς γίνεται ο έλεγχος του Παρόχου - Ποινές

Ωφελούμενοι

 • Τίτλοι Σπουδών
 • Ηλικία ωφελούμενου
 • Υπεύθυνη Δήλωση

Συνέπειες: Απόρριψη εκπαιδευόμενου, αφαίρεση επιταγής κατάρτισης και εκπαιδευτικού επιδόματος

 

Πάροχοι 

 • Ημερομηνία έναρξης επιχείρησης παρόχου
 • Απαιτούμενος αριθμός ΕΜΕ & Αντίστοιχοι Πτυχιούχοι
 • Πληροφορίες ενημέρωσης του προγράμματος μέσω της ιστοσελίδας του παρόχου
 • Αν υπάρχει νομίμως παραχωρημένη ή ενοικιαζόμενη αίθουσα

Συνέπειες: Αφαίρεση επιταγής κατάρτισης του τμήματος (θεωρίας και πρακτικής)

 

Επιχειρήσεις Πρακτικής

 • Είδος επιχείρησης πρακτικής
 • Αριθμός Απασχολουμένων στην επιχείρηση πρακτικής
 • Μείωση προσωπικού
 • Έλεγχος ΣΕΠΕ

Συνέπειες: Αφαίρεση επιταγών κατάρτισης τμήματος πρακτικής άσκησης

 

Σύζευξης Πρακτικής άσκησης και υποστήριξης ωφελούμενων

 • Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Σύζευξης Πρακτικής άσκησης
 • Σχέση Υπευθύνου Σύζευξης με τον πάροχο κατάρτισης (Είδος πρόσληψης)
 • Προσόντα Υπευθύνου Σύζευξης
 • Ύπαρξη ατομικού φακέλου για κάθε ωφελούμενο
 • Ύπαρξης περιγραφής διαδικασίας τοποθέτησης στη θέση πρακτικής
 • Συνάφεια πτυχίου με θέση πρακτικής
 • Επαφή Επόπτη πρακτικής άσκησης με επιχείρηση και ωφελούμενο
 • Συμπλήρωση μηνιαίου φύλλου αναφοράς για την πορεία υλοποίησης της πρακτικής
 • Έχει γίνει ο καθορισμός αντικειμένων απασχόλησης ωφελούμενου από τον Επιβλέπων πρακτικής άσκησης;
 • Συμπληρώνεται και αποστέλλεται στον πάροχο μηνιαία βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής;
 • Συμπληρώνεται ειδικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προγράμματος στο οποίο θα αξιολογείται το ενδιαφέρον και η ενσωμάτωση των ωφελούμενων στο εργασιακό περιβάλλον , οι επόπτες, η οργάνωση, η συνέπεια του προγράμματος κλπ;

Συνέπειες: Αφαίρεση επιταγών κατάρτισης των ωφελούμενων των οποίων η σύζευξη δεν είναι αποδεκτή

 

Οικονομικά Στοιχεία

 • Αμοιβές και Ασφαλιστικές εισφορές εκπαιδευτών
 • Αμοιβές και Ασφαλιστικές εισφορές Εποπτών
 • Δαπάνες εκπαιδευτικού υλικού
 • Δαπάνες μετακίνησης (υπεραστική συγκοινωνία) στην πρακτική άσκηση
 • Δαπάνες παροχής αναψυκτικών, εδεσμάτων
 • Δαπάνες υλικών και αναλώσιμων παρακτικής άσκησης
 • Μισθολογικό κόστος διαχείρισης παρόχου και λειτουργικά έξοδα (γραμματεία)
 • Ασφαλιστικές εισφορές εκπαιδευτικού επιδόματος ωφελούμενων

Συνέπειες: Αναστολή πληρωμής επιταγής κατάρτισης και μετάθεσή της στο τέλος του προγράμματος μετά από έλεγχο όλων των στοιχείων

 

Δημοσιότητα

 • Ενσωμάτωση σε κάθε έγγραφο σχετικό με την υλοποίηση της Δράσης της επικοινωνιακής ταυτότητας του Ε.Π που χρηματοδοτεί τη Δράση
 • Χρήση του αριθμού ΚΑΥΑΣ σε δημοσίευση αντί το ονοματεπώνυμο του κάθε ωφελούμενου
 • Ενημέρωση των συμμετεχόντων στη Δράση για την συγχρηματοδότηση αυτής από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Ε.Π.
 • Ενσωμάτων σε κάθε έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο προβολής τον επίσημο ιστότοπο www.voucher.gov ως πηγή πληροφοόρησης του ανέργου
 • Τήρηση αρχείου των δράσεων δημοσιότητα που υλοποιεί και διάθεσή του σε ΟΑΕΔ, ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ και σε όποιαδήποτε άλλη αρχή του ΕΣΠΑ
 • Εμφανής τοποθέτηση των υποχρεωτικών στοιχείων και των λογότυπων δημοσιότητας σε οποαδήποτε διενέργεια εκδήλωσης των πολιτών

 Συνέπειες: Είτε "Συστάσεις", είτε σε περίπτωση ολοκληρωτικής έλλειψης αφαίρεση μέρους των επιταγών κατάρτισης του τμήματος.

 

• Διαβάστε εδώ όλα τα ΝΕΑ για το πρόγραμμα voucher AEI/TEI

• Νέα Αποτελέσματα με 13.000 επιτυχόντες (22/4/15)

• Διαβάστε εδώ για τις νέες αλλαγές στο πρόγραμμα (Μείωση ωρών κατάρτισης, Αύξηση χρημάτων επιδόματος) 

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Σημαντικά

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ανέργους άνω των 50
Βγήκε η Απόφαση για τις 15.000 προσλήψεις μακροχρόνια…
Πρόγραμμα ΤΕΒΑ Επισιστιστικό
ΤΕΒΑ: Δείτε τη λίστα με τα δωρεάν τρόφιμα - Πού και πώς θα…
ΕΥΔΑΠ δωρεάν νερό
Αιτήσεις για το νέο κοινωνικό Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο…
karta anergias
Ηλεκτρονική Ανανέωση Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ (οδηγίες)…

Lifestyle

Παντελής Παντελίδης
Lifestyle
ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ! Νεκρός σε τροχαίο ο λατρεμένος…
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Lifestyle
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην γελάσεις είναι αληθινή...! Η φώτο…
Μάρκος Σεφερλής
Lifestyle
Τρελό γέλιο με τη μητέρα του Σεφερλή... Ο Μάρκος…
Lifestyle
Έγινε ο ΓΑΜΟΣ για την Ζέτα…
Νέος Έρωτας για τον Αρναούτογλου...! Ερωτική…
ΟΧΙ και "Μπάζα"...! Μέλι έσταξε το στοματάκι…

Επιδόματα

Επίδομα απροστάτευτων παιδιών
Επίδομα απροστάτευτων τέκνων Δείτε αν δικαιούστε το επίδομα…
Επίδομα Ανέργων Πτυχιούχων 20-29 ετών
Επίδομα Νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας σε άνεργους 20-29…
Επίδομα Ενοικίου 2015 Ανθρωπιστική Κρίση
Επιδότηση Ενοικίου - Ανθρωπιστική Κρίση: Οδηγίες για Μισθωτές &…
Δωρεάν Ρεύμα
Δωρεάν Ρεύμα Ενστάσεις: Νέος πίνακας με 208 επιπλέον δικαιούχους…
Κάρτα Σίτισης από ΚΕΠ
Κάρτα Σίτισης: Πιστώθηκε η α' δόση - Τι μπορείς να αγοράσεις &…
epidoma thermansis petrelaiou
Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης (οδηγίες αίτησης, δικαιούχοι,…
Έξοδα Κηδείας ΕΔΟΕΑΠ
Δικαιολογητικά για Έξοδα Κηδείας ΕΔΟΕΑΠ Ο Οργανισμός ΕΔΟΕΑΠ…
Επίδομα Τοκετού ΕΔΟΕΑΠ
ΕΔΟΕΑΠ: Επίδομα Τοκετού & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Δείτε αν…
Κάρτα Σίτισης από ΚΕΠ
Κάρτα Σίτισης: Πότε θα δοθεί η πέμπτη δόση & Πότε θα…

Επιδοτούμενα & Δωρεάν Σεμινάρια - Προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, Αγροτικά

Βρεφονηπιακοι Σταθμοί ΟΑΕΔ Αιτήσεις
Αιτήσεις για δωρεάν εγγραφές σε Βρεφονηπιακούς Παιδικούς…
Αποτελέσματα Κοινωφελής Εργασία - Ενστάσεις
Αποτελέσματα Κοινωφελούς Εργασίας 413 θέσεων Αναρτήθηκαν…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Κοινωφελή Εργασία 728 θέσεων: Παράταση αιτήσεων & Λίστα…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Αιτήσεις Κοινωφελούς Εργασίας 728 θέσεων στο Υπουργείο…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Αιτήσεις Κοινωφελούς Εργασίας 413 θέσεων στο Υπουργείο…
Κοινωφελής εργασία: Ωράριο, Μισθός
5μηνα Κοινωφελούς εργασίας: Τι ισχύει για το ωράριο, το…
Άδειες Κοινωφελής Εργασία
5μηνα Κοινωφελούς εργασίας: Τι ισχύει για άδειες - απουσίες…
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ανέργους άνω των 50
Βγήκε η Απόφαση για τις 15.000 προσλήψεις μακροχρόνια…
voucher29 aei tei
Πληρωμές Voucher: Διευκρινίσεις ΟΑΕΔ για την πληρωμή των…
voucher29 aei tei
Voucher 29 ΑΕΙ/ΤΕΙ: Αποτίμηση προγράμματος κατάρτισης και…

Επικαιρότητα - Τελευταία Νέα

aionioi foitites
Επικαιρότητα

Μετεγγραφές φοιτητών: Αίτηση, Μόρια, Δικαιούχοι, Δικαιολογητικά, Προθεσμίες

Μετεγγραφές φοιτητών: Αιτήσεις, δικαιούχοι, μόρια,…
4.7
new-site
Επικαιρότητα

Επιδόματα, Επιδοτούμενα Σεμινάρια, Δωρεάν Μαθήματα

Το stie μας ανανεώνεται και σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί…
3.5
Αμπέλια
Επικαιρότητα

Εκρίζωση αμπελιών ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση!

Εκρίζωση αμπελιών ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση! Φτάσαμε και…
3.5
Προνοιακά Επιδόματα
Επικαιρότητα

Προνοιακά Επιδόματα: Πληρωμές Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

Προνοιακά Επιδόματα: Μέχρι τέλος Μαρτίου οι πληρωμές για…
4.0
Διατροφικά Επιδόματα
Επικαιρότητα

Διατροφικά Επιδόματα: Πότε θα πληρωθεί το διατροφικό επίδομα Φεβρουαρίου

Διατροφικά Επιδόματα: πληρωμές για Φεβρουάριο Με απόφαση…
3.5
Επίδομα Ενοικίου 2015 Ανθρωπιστική Κρίση
Επικαιρότητα

Επίδομα ενοικίου: Πληρωμή Ζ' Δόσης, 3 δόσεις ενστάσεων, Ανθρωπιστική κρίση

Επίδομα Ενοικίου: Πότε θα πιστωθεί η Ζ' δόση - Πίστωση 3…
5.0
Κάρτα Σίτισης από ΚΕΠ
Επικαιρότητα

Κάρτα Σίτισης: Όγδοη δόση, Η' δόση, 8η δόση κάρτας αλληλεγγύης, Ανθρωπιστική Κρίση

Κάρτα Σίτισης: Πότε θα πιστωθεί η όγδοη (Η') δόση - Πίστωση…
4.8
ΝΑΤΟ
Επικαιρότητα

ΝΑΤΟ: Στην Τουρκία όσοι πρόσφυγες διασώζονται στο Αιγαίο

ΝΑΤΟ: Στην Τουρκία όσοι πρόσφυγες διασώζονται στο Αιγαίο!…
5.0
Πρεσβεία Αυστρία
Επικαιρότητα

Ραγδαίες εξελίξεις! Ανακαλείται η Ελληνίδα πρέσβης στη Βιέννη!

Ραγδαίες εξελίξεις! Ανακαλείται η Ελληνίδα πρέσβης στη…
5.0

Μάθε τα νέα μας...

 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Περισσότερα