24Απρίλιος2018

Τελευταία Νέα:

ecdltest-themata.gr

 
 

Αιτήσεις για δωρεάν καλλιέργεια δημοτικών λαχανόκηπων

(3 Ψήφοι, Βαθμολόγησε 5 από 5)

Δημοτικοί Λαχανόκηποι ΚαλαμάταΟ δήμος Καλαμάτας δέχεται αιτήσεις για την δωρεάν καλλιέργεια εκτάσεων σε Δημοτικούς Λαχανόκηπους ώστε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να παράγουν βασικά είδη διατροφής, με μόνη υποχρέωση να προσφέρουν το 10% της παραγωγής στο Δημοτικό Παντοπωλείο.

 

 

 

Η περίοδος παραχώρησης των καλλιεργήσιμων χώρων, που αρχικά διατέθηκαν, έληξε και ο Δήμος Καλαμάτας προχωρεί σε νέο κύκλο διάθεσης κηπαρίων σε Δημοτικούς Λαχανόκηπους, σε 48 πολίτες, στο πλαίσιο αυτού του επιτυχημένου προγράμματος αστικής γεωργίας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πριν δύο χρόνια και μέσω αυτού δίδεται η δυνατότητα σε πολίτες να καλλιεργούν βραγιές στους Δημοτικούς Λαχανόκηπους και να παράγουν βασικά είδη διατροφής, με μόνη υποχρέωση να προσφέρουν το 10% της παραγωγής στο Δημοτικό Παντοπωλείο.

  • Έναρξη αιτήσεων: Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016
  • Τρόπος υποβολής: Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν από τη  να προσέρχονται στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, Παπατσώνη 4 (ανατολικά του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης.
  • Πληροφορίες: Στάμου Στυλιανή, τηλ. 27213 60844

 

Που βρίσκονται οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι

Οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι, των οποίων τα τεμάχια παραχωρούνται εκ νέου για διάστημα 2 ετών, βρίσκονται στο πάρκο του Δυτικού Κέντρου, με έκταση περίπου 3 στρεμμάτων και στο πάρκο του Ανατολικού Κέντρου, με έκταση περίπου 2 στρεμμάτων. Σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλοι Λαχανόκηποι, στις ανωτέρω περιοχές και στις Εργατικές Κατοικίες πλησίον του Ασύλου Ανιάτων, τα τεμάχια των οποίων παραχωρήθηκαν πέρυσι και η εκ νέου παραχώρηση θα γίνει το 2017.

 

Δικαιούχοι

Προσκαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για την καλλιέργεια 48 τεμαχίων έκτασης 50 τετραγωνικών μέτρων καθένα, στα οποία θα καλλιεργούν λαχανικά βιολογικής γεωργίας, με νερό παρεχόμενο δωρεάν από το Δήμο. Τα τεμάχια θα παραχωρεί η αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Λαχανόκηπων του Δήμου Καλαμάτας.

Οι υποψήφιοι καλλιεργητές πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοικοι του Δήμου Καλαμάτας και μάλιστα να διαμένουν πλησίον των περιοχών εφαρμογής του Δημοτικού Λαχανόκηπου, κάτι που θα αποδεικνύεται από ένα πρόσφατο λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας.

Αιτήσεις μπορούν να κάνουν και όσοι ήδη διαθέτουν κηπάριο στους Δημοτικούς Λαχανόκηπους, για τους οποίους γίνεται εκ νέου παραχώρηση και ενδιαφέρονται να συνεχίσουν για νέα διετία.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους έχουν χαμηλό εισόδημα, στους πολύτεκνους και στους πολίτες που δεν διαθέτουν αγροτεμάχια.

 

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο Δήμο, είναι:

  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας
  • Πρόσφατος λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφέλειας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Φορολογική Δήλωση Ε1 και Ε9.

 

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Λαχανόκηπου Δήμου Καλαμάτας

1) Ο Δήμος θα παραχωρήσει σε ενδιαφερόμενους δημότες τεμάχια έκτασης πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων στο Δημοτικό οικόπεδο (3 περίπου στρέμματα για την καλλιέργεια ετήσιων λαχανικών και φρούτων με δική τους φροντίδα που θα προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των οικογενειών τους.

2) Δεν θα υπάρχει ενοίκιο, όμως οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να πωλούν τα παραγόμενα προϊόντα, τα οποία θα προορίζονται αποκλειστικά για οικογενειακή, αλλά και κοινωφελή κατανάλωση, αφού το 10% της παραγωγής, θα πηγαίνει για την ενίσχυση των συσσιτίων του δήμου, καθώς και για το κοινωνικό παντοπωλείο.

3) Η επιλογή και διάθεση των τεμαχίων θα γίνει βάσει ζήτησης και κοινωνικών κριτηρίων. Στους δικαιούχους που θα επιλεγούν θα παραχωρείται χρονικό περιθώριο ενός μήνα για την έναρξη της καλλιέργειας. Σε περίπτωση μη αγροτικής αξιοποίησης μέσα σε αυτό το διάστημα, η έκταση θα παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόμενο.

4) Η παραχώρηση θα γίνεται για χρονικό διάστημα 12 μηνών .

5) Οι δαπάνες για κατεργασία εδάφους, προμήθεια σπόρων ή φυταρίων και εργαλείων θα βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους.

6) Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση περισσότερων από πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων στην ίδια οικογένεια.

7) Οι υποψήφιοι καλλιεργητές πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοικοι Δήμου Καλαμάτας και μάλιστα να διαμένουν πλησίον των περιοχών εφαρμογής του Δημοτικού Λαχανόκηπου, που να αποδεικνύεται από ένα πρόσφατο λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας. Προτεραιότητα θα δοθεί στους κατόχους χαμηλών εκκαθαριστικών σημειωμάτων, στους πολύτεκνους και στους πολίτες που δεν διαθέτουν αγροτεμάχια.

8) Η καλλιέργεια των λαχανόκηπων που θα παραχωρηθούν πρέπει να γίνεται μόνο με βιολογικές μεθόδους, απαγορευόμενης της χρήσης χημικών λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και φυτοφαρμάκων στους ατομικούς λαχανόκηπους.

9) Οι καλλιεργητές των λαχανόκηπων θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τα μαθήματα βιολογικής καλλιέργειας που θα οργανώσει ο Δήμος.

10) Οι καλλιεργητές οφείλουν να σέβονται και να μην προξενούν βλάβες με τους χειρισμούς τους σε διπλανούς λαχανόκηπους.

11) Αντίγραφο του κανονισμού πρέπει να παραδίδεται σε κάθε καλλιεργητή, ο οποίος θα υπογράφει στο σχετικό έγγραφο παραχώρησης του Δήμου ότι τον αποδέχεται στο σύνολό του και ότι θα τον τηρήσει.

12) Σε περίπτωση που τα υπάρχοντα κηποτεμάχια δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον, η Δημοτική Επιτροπή Λαχανόκηπου μετά την κάλυψη των αναγκών των ατόμων που έχουν προτεραιότητα (άποροι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ειδικών αναγκών, κ.ά.) θα προχωρεί σε δημόσια κλήρωση.

13) Ο κανονισμός θα ισχύει για μια καλλιεργητική χρονιά και μπορεί να τροποποιείται κάθε χρόνο με βάση της εμπειρίες που συγκεντρώθηκαν από την εφαρμογή του.

14) Ο κανονισμός δεν έχει σκοπό να επιβάλλει απαγορεύσεις αλλά να συμβάλλει στην ομαλή συνεργασία μεταξύ όλων των καλλιεργητών.

15) Ο Δήμος θα βραβεύει κάθε χρόνο τους δημότες-κηπουρούς που κατάφεραν να παράξουν τα καλύτερα σε ποιότητα και ποσότητα λαχανικά και όσους συμβάλλουν στη διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών.

16) Την ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού Λαχανόκηπου και τήρησης του παρόντος κανονισμού έχει η Δημοτική Επιτροπή Λαχανόκηπου προς την οποία πρέπει να απευθύνονται τυχόν προτάσεις βελτίωσης ή τροποποίησης του κανονισμού ή ενστάσεις ή διαφορές που αναφύονται μεταξύ καλλιεργητών.

17) Η Δημοτική Επιτροπή Λαχανόκηπου έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει διατάξεις του παρόντος κανονισμού αν αποδειχθεί ότι χρήζουν προσαρμογής και να ζητήσει εκ των υστέρων την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για αυτές τις τροποποιήσεις.

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Σημαντικά

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ανέργους άνω των 50
Βγήκε η Απόφαση για τις 15.000 προσλήψεις μακροχρόνια…
Πρόγραμμα ΤΕΒΑ Επισιστιστικό
ΤΕΒΑ: Δείτε τη λίστα με τα δωρεάν τρόφιμα - Πού και πώς θα…
ΕΥΔΑΠ δωρεάν νερό
Αιτήσεις για το νέο κοινωνικό Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο…
karta anergias
Ηλεκτρονική Ανανέωση Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ (οδηγίες)…

Lifestyle

Παντελής Παντελίδης
Lifestyle
ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ! Νεκρός σε τροχαίο ο λατρεμένος…
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Lifestyle
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην γελάσεις είναι αληθινή...! Η φώτο…
Μάρκος Σεφερλής
Lifestyle
Τρελό γέλιο με τη μητέρα του Σεφερλή... Ο Μάρκος…
Lifestyle
Έγινε ο ΓΑΜΟΣ για την Ζέτα…
Νέος Έρωτας για τον Αρναούτογλου...! Ερωτική…
ΟΧΙ και "Μπάζα"...! Μέλι έσταξε το στοματάκι…

Επιδόματα

epidoma thermansis petrelaiou
Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης (οδηγίες αίτησης, δικαιούχοι,…
Επίδομα ΟΑΕΕ - ΜΜΕ
Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων OAEE &…
Κάρτα Σίτισης από ΚΕΠ
Κάρτα Αλληλεγγύης: Άρχισε η Ταχυδρομική Αποστολή του PIN της…
Οικογενειακό Επίδομα Ναυτικών ΕΛΟΕΝ
Οικογενειακό Επίδομα Ναυτικών (αιτήσεις, δικαιολογητικά)…
oikogeneiako epidoma oga
Δείτε με ένα κλικ αν δικαιούστε την Β' Δόση Οικογενειακού…
Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
Δράσεις του Υπουργείου για την Ανθρωπιστική Κρίση, το ΤΕΒΑ, την…
foititiko epidoma
Φοιτητικό - Στεγαστικό Επίδομα 1000 € (αίτηση, προϋποθέσεις,…
Επίδομα Ένδειας
Επίδομα Ένδειας 600 € εφάπαξ σε ευπαθείς ομάδες Οι Δήμοι της…
Επίδομα Μακροχρόνιων Ανέργων
Επίδομα για Μακροχρόνια άνεργους 20-66 ετών Ο ΟΑΕΔ…

Επιδοτούμενα & Δωρεάν Σεμινάρια - Προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, Αγροτικά

Βρεφονηπιακοι Σταθμοί ΟΑΕΔ Αιτήσεις
Αιτήσεις για δωρεάν εγγραφές σε Βρεφονηπιακούς Παιδικούς…
Αποτελέσματα Κοινωφελής Εργασία - Ενστάσεις
Αποτελέσματα Κοινωφελούς Εργασίας 413 θέσεων Αναρτήθηκαν…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Κοινωφελή Εργασία 728 θέσεων: Παράταση αιτήσεων & Λίστα…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Αιτήσεις Κοινωφελούς Εργασίας 728 θέσεων στο Υπουργείο…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Αιτήσεις Κοινωφελούς Εργασίας 413 θέσεων στο Υπουργείο…
Κοινωφελής εργασία: Ωράριο, Μισθός
5μηνα Κοινωφελούς εργασίας: Τι ισχύει για το ωράριο, το…
Άδειες Κοινωφελής Εργασία
5μηνα Κοινωφελούς εργασίας: Τι ισχύει για άδειες - απουσίες…
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ανέργους άνω των 50
Βγήκε η Απόφαση για τις 15.000 προσλήψεις μακροχρόνια…
voucher29 aei tei
Πληρωμές Voucher: Διευκρινίσεις ΟΑΕΔ για την πληρωμή των…
voucher29 aei tei
Voucher 29 ΑΕΙ/ΤΕΙ: Αποτίμηση προγράμματος κατάρτισης και…

Επικαιρότητα - Τελευταία Νέα

aionioi foitites
Επικαιρότητα

Μετεγγραφές φοιτητών: Αίτηση, Μόρια, Δικαιούχοι, Δικαιολογητικά, Προθεσμίες

Μετεγγραφές φοιτητών: Αιτήσεις, δικαιούχοι, μόρια,…
4.7
new-site
Επικαιρότητα

Επιδόματα, Επιδοτούμενα Σεμινάρια, Δωρεάν Μαθήματα

Το stie μας ανανεώνεται και σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί…
3.5
Αμπέλια
Επικαιρότητα

Εκρίζωση αμπελιών ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση!

Εκρίζωση αμπελιών ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση! Φτάσαμε και…
3.5
Προνοιακά Επιδόματα
Επικαιρότητα

Προνοιακά Επιδόματα: Πληρωμές Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

Προνοιακά Επιδόματα: Μέχρι τέλος Μαρτίου οι πληρωμές για…
4.0
Διατροφικά Επιδόματα
Επικαιρότητα

Διατροφικά Επιδόματα: Πότε θα πληρωθεί το διατροφικό επίδομα Φεβρουαρίου

Διατροφικά Επιδόματα: πληρωμές για Φεβρουάριο Με απόφαση…
3.5
Επίδομα Ενοικίου 2015 Ανθρωπιστική Κρίση
Επικαιρότητα

Επίδομα ενοικίου: Πληρωμή Ζ' Δόσης, 3 δόσεις ενστάσεων, Ανθρωπιστική κρίση

Επίδομα Ενοικίου: Πότε θα πιστωθεί η Ζ' δόση - Πίστωση 3…
5.0
Κάρτα Σίτισης από ΚΕΠ
Επικαιρότητα

Κάρτα Σίτισης: Όγδοη δόση, Η' δόση, 8η δόση κάρτας αλληλεγγύης, Ανθρωπιστική Κρίση

Κάρτα Σίτισης: Πότε θα πιστωθεί η όγδοη (Η') δόση - Πίστωση…
4.8
ΝΑΤΟ
Επικαιρότητα

ΝΑΤΟ: Στην Τουρκία όσοι πρόσφυγες διασώζονται στο Αιγαίο

ΝΑΤΟ: Στην Τουρκία όσοι πρόσφυγες διασώζονται στο Αιγαίο!…
5.0
Πρεσβεία Αυστρία
Επικαιρότητα

Ραγδαίες εξελίξεις! Ανακαλείται η Ελληνίδα πρέσβης στη Βιέννη!

Ραγδαίες εξελίξεις! Ανακαλείται η Ελληνίδα πρέσβης στη…
5.0

Μάθε τα νέα μας...

 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Περισσότερα